29.11.2019.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai lietā Nr.1-8/23 “Par priekšlikumiem likumprojektam “Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā” pirms iesniegšanas Saeimā.”