2020-12-07

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Tieslietu ministrijai Nr. 1-8/38 “Par parādnieka atbildes noformēšanu saistību piespiedu izpildīšanai brīdinājuma kārtībā”

Pielikumi