Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Tieslietu ministrijai Nr. 1-8/38 “Par parādnieka atbildes noformēšanu saistību piespiedu izpildīšanai brīdinājuma kārtībā”

Publicēts:

Pielikumi

  • Group