Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektorei un informācijai Latvijas Republikas finanšu ministram par gada ienākuma deklarāciju iesniegšanu

Publicēts:

Pielikumi

  • Group