19.02.2021.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektorei un informācijai Latvijas Republikas finanšu ministram par gada ienākuma deklarāciju iesniegšanu