25.06.2019.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Valsts ieņēmumu dienestam lietā Nr.6-1/1123 “Par nodokļu maksātāju informēšanu par IIN parāda (piemaksas) samaksas kārtību”

Pielikumi