2021-06-29

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Veselības ministrijai “Par drošības prasībām darbā ar tehnoloģijām izglītības iestādēs”