29.06.2021.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Veselības ministrijai “Par drošības prasībām darbā ar tehnoloģijām izglītības iestādēs”