03.07.2019.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis ietā Nr. 2019-03-01 „Par likuma “Par pašvaldībām” 38. panta otrās daļas 4. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”