19.09.2019.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr.1-6/12 “Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2019.gada 20.decembra normatīvo noteikumu Nr.198 “Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2019.gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi” 2.11.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.pantam”

Pielikumi