30.10.2019.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr.1-6/14 “Par Civilprocesa likuma 464.1 panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 92.panta pirmajam teikumam”.

Pielikumi