Viedoklis

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 1-8/13 Par likumprojektu “Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā”

Publicēts:

Pielikumi