28.04.2012.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2012-03-01 par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2012-03-01 par likuma "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" 11.panta pirmās daļas un 25.pantpirmās daļas atbilstību Satversmes 1., 77. un 78.pantam