24.04.2014.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr.2014-02-01 par Noguldījumu garantiju likuma 17.panta 4.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam.