01.08.2017.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr.2017-12-01 “Par likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” (redakcijā, kas bija spēkā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim) 12.panta 12.3 un 12.5 daļas, ciktāl tās ierobežo tiesības uz nodokļa pārmaksas atmaksu saprātīgā termiņā, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.panta pirmajam, otrajam un trešajam teikumam”