23.08.2017.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr.2017-13-01 “Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta devītās daļas un 6.1 pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 83. un 107.pantam”