13.11.2017.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr.2017-18-01 „Par Reliģisko organizāciju likuma 7.panta otrās daļas un 8.panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 99. un 102.pantam un par Reliģisko organizāciju likuma 7.panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 99. un 102.pantam”