11.01.2018.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2017-21-01 par Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 41. panta pirmās daļas 1. punkta “d” apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam