08.01.2018.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2017-24-01 “Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 213.panta un 289.20 panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam