2018-12-03

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2018-15-01 “Par Augstskolu likuma 27. panta piektās daļas un 30. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam”