2022-01-21

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2021-41-01 “Par likuma “Par tiesu varu” 55.panta 3.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101.panta pirmajai daļai un 106.panta pirmajam teikumam (norma, kas paredz, ka par tiesneša amata kandidātu nevar būt personas, pret kurām kriminālprocess izbeigts uz nereabilitējoša pamata )