25.04.2022.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr.2022-01-01 „Par Kriminālprocesa likuma 627.panta ceturtās un piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam” par noziedzīgi iegūtu mantu