11.03.2020.

Viedoklis

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr.6-1/182 “Par transportu bērnu nokļūšanai pirmsskolas izglītības iestādē “