2020-03-11

Viedoklis

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr.6-1/182 “Par transportu bērnu nokļūšanai pirmsskolas izglītības iestādē “