2020-08-25

Viedoklis

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 6-1/498 “Par bērnu uzņemšanas kārtību Ventspils pilsētas izglītības iestāžu 1. klasēs “