25.08.2020.

Viedoklis

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 6-1/498 “Par bērnu uzņemšanas kārtību Ventspils pilsētas izglītības iestāžu 1. klasēs “