Viedoklis

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 6-1/498 “Par bērnu uzņemšanas kārtību Ventspils pilsētas izglītības iestāžu 1. klasēs “

Publicēts:

Pielikumi

  • Group