19.10.2020.

Viedoklis

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 6-1/600 “Par valsts atbalstu apgādnieku zaudējušam bērnam”