2020-10-19

Viedoklis

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 6-1/600 “Par valsts atbalstu apgādnieku zaudējušam bērnam”