23.10.2020.

Viedoklis

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 6-1/618 “Par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu bērnam”