2020-10-23

Viedoklis

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 6-1/618 “Par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu bērnam”