Viedoklis

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr.6-2/100 “Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par grāmatvedību”””

Publicēts:

Pielikumi

  • Group