2020-03-13

Viedoklis

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 6-9/102 “Par iesnieguma izskatīšanu”