13.03.2020.

Viedoklis

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 6-9/102 “Par iesnieguma izskatīšanu”