01.03.2010.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis par jautājumiem, kas ietverti Satversmes tiesā izskatīšanai gatavotajā lietā Nr.2008-40-01 Par likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 22.panta otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam