08.07.2013.

Viedoklis

Tiesībsarga viedoklis par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa likuma 259.1pantu (garantijas naudas iemaksa ir vienīgi ārzemēs dzīvojoša pārkāpēja tiesība, savukārt Latvijas Republikas iedzīvotājam šādas tiesības likumdevējs nav paredzējis)