Administratīvais process

Administratīvais process ir domāts, lai garantētu cilvēktiesību ievērošanu un nodrošinātu gan sabiedrībai, gan indivīdam taisnīgu rezultātu konkrētajā tiesiskajā attiecībā. Daudzām amatpersonām gadsimtu mijā Latvijā nebija pienācīgas izpratnes par administratīvā procesa būtību, tāpēc likumdevējs Administratīvā procesa likuma tekstā ir iekļāvis norādes uz vispārējiem tiesību principiem, kas jāievēro pieņemot privātpersonai saistošu lēmumu.

Lasīt vairāk par administratīvo procesu.

Atzinumi un viedokļi

Skatīt visus

Informatīvie materiāli