27.07.2009.

Viedoklis par likumprojektu

Tiesībsarga viedoklis par likumu „Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam”