2021-09-15

Viedoklis

Tiesībsarga viedoklis par Par Kriminālprocesa likuma 353.panta pirmās daļas 2.punkta piemērošanu par subsidiāras piedziņas ilgumu