22.04.2022.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā 2021-44-01 “Par Kriminālprocesa likuma 631.panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam” (par iespējām pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesas lēmumu)