01.03.2010.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2009-07-0103 „Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 74.panta pirmās daļas un Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.432 „Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 88.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96.un 104.pantam”.