10.05.2010.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2010-08-01 „Par jautājumu vai Civilprocesa likuma 396.panta pirmās daļas, 396.panta otrās daļas, 397.panta pirmās daļas un 397.panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam”.