26.07.2010.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2010-20-0106 „Par likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 1.punkta atbilstību Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvības aizsardzības konvencijai.