10.02.2011.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2010-64-01 „Par „Personu apliecinošu dokumentu likuma” 16.panta pirmās daļas atbilstību LR Satversmes 98.panta pirmajam un otrajam teikumam”