2011-04-07

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2011-01-01 „Par Civillikuma 1068.panta pirmās daļas atbilstību LR Satversmes 105.pantam”