29.07.2011.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2011-02-01 „Par likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 22.panta pirmās daļas otrā teikuma atbilstību LR Satversmes 91.pantam”.