22.12.2011.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2011-18-01 „Par Likuma par budžetu un finanšu vadību 16.2panta ceturtās daļas un 19.panta piektās daļas atbilstību LR Satversmes 1., 83., un 87.pantam”.