30.10.2015.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2015-14-0103 “Par DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likuma 1.panta 2. un 6.punkta, 4.panta, 10.panta, 18.panta pirmās daļas, kā arī Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumu Nr.620 “DNS nacionālajā datu bāzē iekļaujamo ziņu sniegšanas, kā arī bioloģiskā materiāla un bioloģiskās izcelsmes pēdu izņemšanas kārtība” 2. un 13.punkta tiktāl, ciktāl tie attiecas uz aizdomās turētajām personām, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96.pantam”

Pielikumi