10.02.2020.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2019-22-01 “Par Krimināllikuma 316.panta pirmās daļas redakcijā, kas bija spēkā no 2004.gada 2.janvāra līdz 2013.gada 31.martam, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta otrajam teikumam”

Pielikumi