22.09.2020.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2020-02-0306 “Par Apsardzes darbības likuma 15.panta 8.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106.panta pirmajam teikumam”

Pielikumi