18.06.2020.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2020-08-01 “Par Civilprocesa likuma 1.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam”