09.07.2020.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2020-18-01 “Par Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas 2.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106.panta pirmajam teikumam”

Pielikumi