06.08.2020.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2020-23-01 “Par Krimināllikuma 236.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 90. un 92.pantam un 2015.gada 29.oktobra likuma “Grozījumi Krimināllikuma” pārejas noteikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 92.pantam”

Pielikumi