01.11.2010.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesas lietā Nr.2010-51-01 „Par Pacientu tiesību likuma 10.panta piektās daļas 6.punkta atbilstību Satversmes 1., 87. un 88.pantam”