25.10.2010.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesas lietā Nr.2010-52-03 „Par Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.423 „Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 44.4.apakšpunkta atbilstību LR Satversmes 96.pantam”