09.11.2010.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesas lietā nr. 2010-57-03 „Par Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumu Nr.511 “Grozījumi Ministru Kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 “Noteikumi par stipendijām” 1.1.punkta atbilstību LR Satversmes 91. un 112.pantam”