26.03.2019.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Tiesībsarga ziņojums lietā Nr. 1-12/5 “Par vizīti Limbažu iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietā”

Pielikumi