28.03.2019.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Tiesībsarga ziņojums lietā Nr.1-5/57 “Par vizīti Jūrmalas iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietā”