05.04.2019.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Tiesībsarga ziņojums lietā Nr. 1-5/65 “Par vizīti Gulbenes iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietā”

Pielikumi